BIM Project logo
Vstoupit do cloudu

Jak využít potenciál BIM pro výrobce naplno

Proč je BIM pro výrobce důležitý?

Informační modelování budov (BIM) bylo poprvé použito při navrhování projektů, a původně bylo považováno za vylepšení 3D návrhu. BIM má však mnohem větší potenciál. BIM je moderní, inteligentní proces pro návrh a správu budov. Usnadňuje výměnu informací v procesu výstavby a užívání budovy, což umožňuje informovanější rozhodování a překonání překážek v procesu výstavby. To umožňuje vytvářet projekty rychleji, levněji a s menším dopadem na životní prostředí.

Není žádným překvapením, že více dodavatelů a stavebních společností chce využít potenciál BIM. Výrobci jako dodavatelé stavebních materiálů se musí přizpůsobit a podporovat tyto společnosti vhodnými daty o produktech. Existuje však malé procento výrobních společností s těmito schopnostmi. To otevírá výrobcům s podporou BIM příležitost pro růst, kd yse BIM stává marketingovým nástrojem k zajištění nových obchodních vztahů.

Proč je BIM pro výrobce důležitý?

BIM poskytuje výrobcům a dodavatelům stavebních prvků mnoho výhod, protože architekti a designéři stále více používají digitální verze produktů v procesu vývoje a návrhu. Jako výrobce jste poskytovatelem produktů přímo developerům, stavebním společnostem nebo jiným dodavatelům. Ti nyní komunikují se svým dodavatelským řetězcem jiným způsobem - prostřednictvím BIM, což poskytuje nové, digitální cesty na trh.

Andy Butterfield, director of built environment v BSI, říká: “Výrobci musí pro své produkty poskytovat data BIM, protože jejich cesta na trh se změnila. Online knihovny BIM objektů jsou jejich novou výlohou, která zvyšuje viditelnost těchto produktů pro potenciální zákazníky.”

To znamená, že výrobci by měli disponovat „digitálními dvojčaty“ svých produktů spolu s fyzickými produkty, aby bylo možné jejich produkty začlenit do BIM.

Butterfield také říká, že pokud je BIM obsah poskytován ve správném formátu, může to výrobcům pomoci stát se preferovanými dodavateli. Viditelnost obsahu výrobce v modelech BIM může také pomoci zvýšit povědomí o značce a budoucí spolupráci s poskytovateli správy budov.

Kroky k implementaci BIM

Kroky k implementaci BIM

Poznejte obchodní a marketingové příležitosti implementace BIM. Nedívejte se na BIM jako na nástroj. Místo toho se na něj dívejte jako na obchodní příležitost nabízet služby nad rámec toho, co vaše společnost tradičně nabízí. Vytvořte vizi pro BIM a pevně ji propojte s cíli a filozofií společnosti. Vize BIM by měla jasně odrážet vztah mezi vaší organizací a BIM. Jak bude BIM definovat budoucí směr týkající se rolí a odpovědností zaměstnanců, jejich dovedností, nabídku služeb a strategického umístění na trhu? Jak to změní vaše podnikání? Pak můžete ve své společnosti vytvořit pevnou definici, schopnost a odbornost BIM.

Jasně definujte své možnosti BIM pro vaše klienty. Promluvte si se svými klíčovými zákazníky, abyste zjistili, jak používají BIM, zda už zahrnují vaše produkty do svých modelů BIM a zjistěte, jakým výzvám čelí a jaký obsah BIM byste jim měli poskytnout, aby je co nejlépe podpořil.

Poté informujte své klienty a potenciální zákazníky prostřednictvím svého marketingu o tom, co přesně z hlediska BIM nabídnete.

Začněte budovat své BIM portfolio. Jakmile pochopíte, co vaši klienti chtějí, zaměřte se nejprve na nejdůležitější produkty. Zvažte, kde budete data BIM spravovat a jak budete komunikovat s uživateli ve prospěch vašeho podnikání. Pokud nemáte interní dovednosti pro vývoj obsahu BIM, spojte se s kvalifikovaným poradcem BIM, který vám pomůže vyrobit takzvaná „digitální dvojčata“ pro vaše produkty. Zajistěte, aby se váš obsah BIM shodoval se standardy BIM pomocí společného jazyka a struktury a aby byly zavedeny procesy zajišťující přesnost a aktuálnost obsahu.

Vzdělávejte své pracovníky o trendech, jazyku a kultuře BIM. Zaškolte svůj interní tým, aby porozuměl důležitosti BIM ve vaší společnosti, jak souvisí s produkty a jak může váš obsah BIM prospět vašemu podnikání a zákazníkům. Zaměstnanci orientovaní na klienta by měli znát vaši vizi a cíle pro BIM.

Propagujte a sdílejte svůj obsah, nabídněte podporu BIM. Marketingové oddělení by se mělo naučit používat využít nové možnosti, které BIM nabízí, a říct světu o vašich možnostech podpory BIM, aby se vaše značka stala známou jako značka poskytující BIM data.

Jak přesně budete benefitovat ze zavedení BIM?

Hlavní výhodou je, že během digitálního vývoje nezůstanete pozadu za konkurencí. BIM pomůže vašim produktům zlepšit proces návrhu stavby a díky tomu se dostanou vaše produkty do více projektů.

Moderní týmy architektů budou mít snazší přístup k informacím o produktu a geometrii, takže budou pravděpodobněji vybírat vaše produkty. Totéž platí pro stavební společnosti a dodavatele, kteří raději koupí vaše výrobky, protože pro ně bude snadné získat konkrétní informace o odpovídajících produktech dle požadavků projektu. Jinými slovy, zvýší se váš prodej.

Další výhodnou vlastností BIM je přístup k údajům o používání vašich produktů. Můžete najít odpovědi na otázky jako:

 • Kdo se na ně dívá?
 • V jakém projektu jsou specifikovány?
 • Kupují si je zákazníci po specifikaci?

Tyto informace lze použít při vývoji nových produktů a plnění požadavků trhu na základě informovaného rozhodování.

Kde mám začít?

Nejjednodušší způsob, jak dostat vaši společnost do světa BIM, je bezplatná registrace vaší značky na platformě bimproject.cloud, kde se postaráme o:

 • Pomoc vám a vašim zákazníkům porozumět BIM a budovat vaši vizi
 • Tvorbu vašeho BIM portfolia připraveného dle standardů BIM v rámci softwarových nástrojů pro architekty
 • Propagaci BIM v rámci vaší značky
 • Poskytnutí platformy pro správu informací o produktech připravených pro BIM
 • Poskytnutí snadno čitelných analýz o používání vašich produktů

Kancelář

 • BIM project s.r.o.
 • Hošťálkova 740/48
 • Praha 6
 • Czech Republic

 • +420 774 415 864
 • info@bimproject.cloud
 • www.bimproject.cloud

Odběr novinek

Zůstaňme v kontaktu

2019 copyright BIM PROJECT, s.r.o.